(532) 474 4767

GÖZ KAPAĞINDAKİ KİTLELER

Göz kapağındaki kitlelerin tanısı nasıl konur?

Göz etrafındaki kitlelerin ayrımı çoğunlukla klinik olarak yapılabilmektedir. Bu ve benzeri kitlelerden tanısal amaçlı bir parça alınabilir ve alınan parça mikroskop altında incelenerek kesin tanı konulabilir.

 

Gözkapağında en sık hangi iyi huylu kitleler görülür?

Kapaklarda en sık görülen kitleler, kapak yağ kanallarından gelişen arpacıklardır. Kanallardaki sıvı yağların genellikle kirpik kökünü etkileyen mikroplar tarafından enfekte edilmesi sonrası katılaşması ve kistleşmesi nedeniyle olmaktadır.

Gözkapağı kirpikli kenarında yerleşen sıvı içerikli kistlerin çoğu ter bezi kaynaklıdır.

 

Gözkapağında kötü huylu kitleler olabilir mi?

Gözkapağında en sık karşılaştığımız kötü huylu kitle bazal hücreli karsinomdur.

 

Bu kitlelerle karışabilen bir diğeri skuamöz hücreli kanser tipi ise daha yayılmacı ve tehlikelidir. Yine kapaklarımızda görülebilen sebase hücreli kanser, malign melanom tipi kanserler tehlikeli türlerdir.